HVAC

Belangrijk voor elk gebouw is een gezond binnenklimaat. Een goed afgestelde installatie (ventilatie, verwarming,…) is hiervoor noodzakelijk. Een combinatie met de woonautomatisering kan jouw comfort en gebruiksgemak verder verhogen.

Ventilatie

Woningen worden alsmaar meer en beter geïsoleerd. Dat is noodzakelijk in het kader van energiebesparing. Een goed werkend ventilatiesysteem is dan ook van het grootste belang. Er bestaan systemen waarbij de warmte wordt onttrokken uit de te verwijderen lucht (warmteterugwinning). Ventilatie hoeft niet steeds in dezelfde mate te gebeuren. Hoewel de ventilatie nooit volledig uitgeschakeld mag worden, laat de epb-regelgeving bijvoorbeeld toe om de ventilatiedebieten aan te passen op basis van CO2-detectie. Na een douche is een hoger ventilatiedebiet interessant om de vochtige lucht af te voeren. Dit kan manueel of automatisch, in combinatie met KNX.

Koeling met aircotoestellen

Voor men een aircosysteem kiest, moet men eerst nagaan of voldoende maatregelen zijn genomen om een te hoge opwarming van het binnenklimaat tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen van bouwkundige aard zijn (grote oversteek voor ramen, kleinere glaspartijen, …). Een andere oplossing is een automatisch zonweringssysteem dat de zonnestralen buiten houdt. Wanneer een aircosysteem toch noodzakelijk blijkt, kan dit gekoppeld worden met KNX. Zo kan, naar analogie van het verwarmingssysteem, op energie bespaard worden. KNX kan ook het aircosysteem in een bepaalde ruimte uitschakelen als de ramen daar worden geopend. Het KNX systeem zorgt voor een perfecte balans tussen koelen en verwarmen.

Verwarming en koeling met een warmtepomp

Warmtepompen halen een deel van de energie die nodig is om te verwarmen uit de buitenlucht of uit de bodem. De onttrokken warmte wordt in de woning afgegeven aan een lucht- of een watercircuit. Ook de boiler voor sanitair warm water kan hiermee gevoed worden. In de zomer kunnen de meeste systemen omgedraaid worden. Dan onttrekt de warmtepomp warmte aan de woning om te koelen. De overtollige warmte wordt afgegeven aan de omgevingslucht of aan de bodem. KNX kan ook het circuit in een bepaalde ruimte uitschakelen als daar ramen worden geopend.

Verwarming lokaal en centraal bedienen

Als u de verwarming of de airco van een bepaalde ruimte wilt regelen, moet u naar die ruimte om de kamerthermostaat of de thermostatische kraan te bedienen. Oplossing: Per ruimte voorzien we een schakelaar met ingebouwde thermostaat waarmee u de ruimtetemperatuur naar de comfort- of eco-stand kan brengen. Desgewenst kan gekozen worden voor een display met de mogelijkheid tot manuele aanpassing van de gevraagde temperatuur. Per verdieping plaatsen we een centraal bedieningspaneel. Hierop kunnen we de temperatuur van elke ruimte in de woning instellen zonder dat we ons naar die ruimte moeten begeven.