Energiebesparing

Steeds meer woningen worden uitgerust met een systeem voor lokale elektriciteitsproductie. Het meest bekend zijn de zonnepanelen.

Thuiskomen

Woningen worden alsmaar meer en beter geïsoleerd. Dat is noodzakelijk in het kader van energiebesparing. Een goed werkend ventilatiesysteem is dan ook van het grootste belang. Er bestaan systemen waarbij de warmte wordt onttrokken uit de te verwijderen lucht (warmteterugwinning). Ventilatie hoeft niet steeds in dezelfde mate te gebeuren. Hoewel de ventilatie nooit volledig uitgeschakeld mag worden, laat de epb-regelgeving bijvoorbeeld toe om de ventilatiedebieten aan te passen op basis van CO2-detectie. Na een douche is een hoger ventilatiedebiet interessant om de vochtige lucht af te voeren. Dit kan manueel of automatisch, in combinatie met KNX.

Koeling met aircotoestellen

Voor men een aircosysteem kiest, moet men eerst nagaan of voldoende maatregelen zijn genomen om een te hoge opwarming van het binnenklimaat tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen van bouwkundige aard zijn (grote oversteek voor ramen, kleinere glaspartijen, …). Een andere oplossing is een automatisch zonweringssysteem dat de zonnestralen buiten houdt. Wanneer een aircosysteem toch noodzakelijk blijkt, kan dit gekoppeld worden met KNX. Zo kan, naar analogie van het verwarmingssysteem, op energie bespaard worden. KNX kan ook het aircosysteem in een bepaalde ruimte uitschakelen als de ramen daar worden geopend. Het KNX systeem zorgt voor een perfecte balans tussen koelen en verwarmen.