Toepassingen

 

HVAC

Belangrijk voor elk gebouw is een gezond binnenklimaat. Een goed afgestelde installatie (ventilatie, verwarming,…) is hiervoor noodzakelijk. Een combinatie met de woonautomatisering kan uw comfort en gebruiksgemak verder verhogen.

Ventilatie

Woningen worden alsmaar meer en beter geïsoleerd. Dat is noodzakelijk in het kader van energiebesparing. Een goed werkend ventilatiesysteem is dan ook van het grootste belang. Er bestaan systemen waarbij de warmte wordt onttrokken uit de te verwijderen lucht (warmteterugwinning). Ventilatie hoeft niet steeds in dezelfde mate te gebeuren. Hoewel de ventilatie nooit volledig uitgeschakeld mag worden, laat de epb-regelgeving bijvoorbeeld toe om de ventilatiedebieten aan te passen op basis van CO2-detectie. Na een douche is een hoger ventilatiedebiet interessant om de vochtige lucht af te voeren. Dit kan manueel of automatisch, in combinatie met KNX.

Koeling met aircotoestellen

Voor men een aircosysteem kiest, moet men eerst nagaan of voldoende maatregelen zijn genomen om een te hoge opwarming van het binnenklimaat tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen van bouwkundige aard zijn (grote oversteek voor ramen, kleinere glaspartijen, …). Een andere oplossing is een automatisch zonweringssysteem dat de zonnestralen buiten houdt. Wanneer een aircosysteem toch noodzakelijk blijkt, kan dit gekoppeld worden met KNX. Zo kan, naar analogie van het verwarmingssysteem, op energie bespaard worden. KNX kan ook het aircosysteem in een bepaalde ruimte uitschakelen als de ramen daar worden geopend. Het KNX systeem zorgt voor een perfecte balans tussen koelen en verwarmen.

Verwarming en koeling met een warmtepomp

Warmtepompen halen een deel van de energie die nodig is om te verwarmen uit de buitenlucht of uit de bodem. De onttrokken warmte wordt in de woning afgegeven aan een lucht- of een watercircuit. Ook de boiler voor sanitair warm water kan hiermee  gevoed worden. In de zomer kunnen de meeste systemen omgedraaid worden. Dan onttrekt de warmtepomp warmte aan de woning om te koelen. De overtollige warmte wordt afgegeven aan de omgevingslucht of aan de bodem. KNX kan ook het circuit in een bepaalde ruimte uitschakelen als daar ramen worden geopend.

Verwarming lokaal en centraal bedienen

Als u de verwarming of de airco van een bepaalde ruimte wilt regelen, moet u naar die ruimte om de kamerthermostaat of de thermostatische kraan te bedienen. Oplossing: Per ruimte voorzien we een schakelaar met ingebouwde thermostaat waarmee u de ruimtetemperatuur naar de comfort- of eco-stand kan brengen. Desgewenst kan gekozen worden voor een display met de mogelijkheid tot manuele aanpassing van de gevraagde temperatuur. Per verdieping plaatsen we een centraal bedieningspaneel. Hierop kunnen we de temperatuur van elke ruimte in de woning instellen zonder dat we ons naar die ruimte moeten begeven.

Energiebesparing

Steeds meer woningen worden uitgerust met een systeem voor lokale elektriciteitsproductie. Het meest bekend zijn de zonnepanelen.

Thuiskomen

Wanneer u thuiskomt, stopt de aanwezigheidssimulatie en zal een routeverlichting u bij onvoldoende daglicht doorheen de woning leiden. Ondertussen werd de temperatuur verhoogd van stand-by naar comfort. Door het inschakelen van de werkbladverlichting wordt s’ avonds tussen 17h en 19h, uw favoriete muziek gestart voor bij het koken.

De ventilatie, die al naar een hogere snelheid was overgeschakeld, gaat nog een trapje hoger om de geuren in de keuken sneller af te voeren.

Wanneer het eten klaar is, roept u via de tablet een lichtsfeer op die u vooraf hebt aangemaakt.

PV (Fotovoltaïsche) zonnepanelen

Met PV zonnepanelen kan een groot deel van de elektriciteitsbehoefte van een woning lokaal geproduceerd worden. Wanneer de zon schijnt, wordt er elektrische energie opgewekt. De overtollige energie wordt afgegeven aan het openbaar elektriciteitsnet. De elektriciteitsmeter van de woning draait dan in omgekeerde richting.

Verbetering van het rationeel energieverbruik

Bewust en rationeel omgaan met energie wordt almaar belangrijker. De slimme meters zijn op komst, maar zullen zelf niet meteen voor energiebesparing zorgen. Voor de grote verandering moeten wij zelf instaan. Als we voortdurend geconfronteerd worden met ons energieverbruik, leren we met welke acties we dat verbruik kunnen verlagen.
De grootste slokoppen inzake energie in de woning zijn het verwarmingssysteem en het aircosysteem. Voor de verwarming pleiten we dan ook voor een koppeling met KNX. Volgens het VEI (Vlaams Elektro Innovatiecentrum) kan men een jaarlijkse besparing van 10 à 15% realiseren wanneer men gebruik maakt van een multizoneverwarming, een alles-uit knop die de verwarming in nachtstand brengt, en de stand-by temperatuurstand die zo’n 2° C onder de comforttemperatuur ligt.
Het stand-by verbruik van verschillende toestellen (tv, audio, pc, …) in de woning kan voor een gezin vlug oplopen tot 150 euro per jaar. Dit verbruik kan verkleind worden door KNX. Het eigen verbruik van KNX is zo goed als verwaarloosbaar en bedraagt ongeveer 1/5 van dat van een spaarlamp van 10W. Dit vermogen van 2W is verwaarloosbaar tegenover de veel grotere energiebesparing die met het systeem kan worden gerealiseerd.
Vanaf 2020 moeten alle nieuwbouw woningen bijna-energieneutraal zijn. Dat betekent eerst en vooral dat het energieverbruik zo klein mogelijk moet zijn. De energie die toch verbruikt wordt, moet maximaal gecompenseerd worden door de inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Gebruiksvriendelijkheid en Comfort

Een verhoging van het comfort wordt onder meer bereikt door het aantal handelingen te verminderen die de bewoner moet uitvoeren om “iets” te bewerkstelligen. Een veel gebruikte techniek is de éénknopsbediening. Lokale éénknopsbedieningen sturen enkel verbruikers (verlichting, rolluiken, zonwering, verwarming, audio, video, …) die gesitueerd zijn in eenzelfde ruimte. Voorbeelden zijn éénknopsbedieningen voor tv-kijken, bezoek ontvangen, met de kinderen spelen, eten, studeren, … De alles-uit toets, de slaap-lekker toets en dergelijke behoren dan weer tot de groep van de generale ééntoetsbedieningen. De functies die zij toegewezen krijgen, hebben invloed op verbruikers in heel de woning. Er kunnen ook condities of voorwaarden worden ingebouwd. Of een bepaalde actie wordt uitgevoerd, kan bijvoorbeeld afhangen van de lichtintensiteit buiten de woning. Dit kan tevens een besparing op het energieverbruik opleveren.

Alles-uit functie

Aan de voordeur, de garagepoort en andere toegangsdeuren plaatsen we een alles-uit functie. Die schakelt alle verlichting uit, ontkoppelt gevaarlijke toestellen via de geschakelde stopcontacten, brengt de verwarming in de juiste stand en stuurt, als het donker is, de rolluiken omlaag.
Wanneer u het huis verlaat in het donker, blijft de verlichting van de inkom of garage nog even branden, net zoals de buitenverlichting. Er kan indien gewenst een aanwezigheidssimulatie worden opgestart.
Er zijn meerdere mogelijkheden om deze functie te starten: met een drukknop, uw smartphone, de toetsen van het codeklavier van de alarminstallatie, …

Push Mail Notifications

Wenst u meldingen te ontvangen, dan kan u gebruik maken van “Push mail notifications”.
U stelt eenvoudigweg de voorwaarde in waaraan de actie moet voldoen. Bijvoorbeeld wanneer er een piekverbruik wordt vastgesteld in de woning, krijgt u een melding op uw tablet of smartphone.

Rolluiken en zonwering

Rolluiken sturen is kinderspel. U kan ze via druktoetsen of tablet individueel of in groep bedienen. U kan er voor kiezen om ze automatisch met het ochtendgloren naar boven, of bij zonsondergang naar beneden te sturen. Natuurlijk steeds rekening houdend met zomer- en wintercondities.
Zonwering, meer bepaald screens, luifels en lamellen vragen om een meer specifieke aanpak.
Met KNX Home Control werken we met unieke weerstations die niet alleen de zonwering beveiligen bij te hoge windsnelheden, maar ze ook sturen in functie van de binnentemperatuur, de lichtsterkte en de positie van de zon ten opzichte van de woning.
Hierdoor kunnen we optimaal gebruik maken van de passieve zonne-energie in de winter en beveiligen we toch de woning in de zomer tegen oververhitting. Met KNX Home Control wordt enkel de zonwering gestuurd aan de gevel waar de zon instraalt. Van een bunkergevoel is geen sprake.

Veiligheid

KNX is op zich geen beveiligingssysteem tegen brand of inbraak. Toch kan het de veiligheid van de woning en de bewoners gevoelig verhogen.
Als de woning is uitgerust met een inbraakbeveiligingssysteem, maken we ook een koppeling met KNX. Bij een alarmmelding kan KNX gepast reageren. Inbrekers willen niet gezien worden en zijn vooral visueel en auditief geconcentreerd. Deze concentratie kunnen we doorbreken door alle verlichting in de woning aan te schakelen, eventueel gecombineerd met luide muziek gedurende een korte tijd. Door de elektrische rolluiken naar omhoog te sturen, is de inbreker van buitenaf zichtbaar. De buitenverlichting laten we knipperen om aan de omgeving te signaleren dat er iets aan de hand is.

Paniekfunctie

De paniektoets in de slaapkamer laat bepaalde verlichtingspunten op strategische plaatsen oplichten.
Hierdoor wordt een eventuele inbreker afgeschrikt. De paniektoets laat het licht in de kinderkamers ongemoeid. Uw kinderen hoeven niet wakker te worden omdat u even ongerust bent. Deze functie kan desgewenst gekoppeld worden aan het inbraakalarm.

Aanwezigheidssimulatie

Bij afwezigheid is dat ook van buiten de woning makkelijk te merken. Inbrekers hebben daar een zesde zintuig voor. U kan bij afwezigheid een aanwezigheidssimulatie starten. Hierdoor lijkt het alsof er activiteit is in de woning.
Als u op reis vertrekt, drukt u op de knop “simuleer aanwezigheid”. Het systeem zal op de gekozen vakantiedagen automatisch een aanwezigheidsscenario afspelen. In de woonkamer brandt er licht, de tv staat aan, rond 20 uur brandt het licht in de badkamer en de kinderkamers even, en wat later wordt ook uw slaapritueel gesimuleerd. De bewoners zijn er niet, maar het lege huis lijkt bewoond. Uiteraard worden de verwarming, koeling en ventilatie ook afgestemd op uw afwezigheid.

De tuinverlichting bedienen vanuit de slaapkamer

U hoort ‘s nachts lawaai in de tuin. U moet naar beneden om de tuinverlichting aan te steken. Daar kunt u oog in oog komen te staan met iemand die daar niet hoort te zijn.
Oplossing: Met een toets in de slaapkamer kunt u alle tuinverlichting inschakelen. U kunt zien wat er eventueel gaande is in de tuin of op de oprit. U wordt zelf niet gezien. Ongewenste personen kiezen het zekere voor het onzekere en zetten het op een lopen.

Bediening van op afstand

Via uw smartphone of tablet kan u van op afstand via een beveiligde verbinding uw KNX-systeem bedienen.
Zo kan u bijvoorbeeld toestellen in-of uitschakelen, de verwarming of koeling enkele graden wijzigen, de rolluiken openen of sluiten, enz.

Contacteer ons

Nijverheidsstraat 10, 2960 Sint-Job-In-'t-Goor

+32 3 633 10 26

info@vecolux.be

Stuur een bericht