Het instellen van de actielijsten gebeurt via het KNX control aanraakscherm. Met de 10 actielijsten gaat KNX control een stap verder dan KNX comfort. In deze actielijsten kunt u namelijk heel eenvoudig bepalen wat er moet gebeuren met elke verlichting- en stopcontactkring, de ventilatiesnelheid, de nachtmode van de bewegingsmelders en de temperatuur in de badkamer.
Zo is er bijvoorbeeld een actielijst om vergeten verlichting uit te schakelen wanneer het dag wordt, een actielijst die start wanneer u afwezig bent en het donker wordt (=aanwezigheidsimulatie), een actielijst die start wanneer u opstaat en het buiten nog donker is, actielijsten die u kan koppelen aan druktoetsen om sferen te creëren,…